Soorten coaching

Een traject met een coach begint bijna altijd met een kennis-makings- en/of intake-gesprek. In dit gesprek wordt o.a. antwoord gezocht op de volgende vragen.

Het verloop van een coaching-traject?

Een traject met een coach begint bijna altijd met een kennismakings- en/of intake-gesprek. In dit gesprek wordt o.a. antwoord gezocht op de volgende vragen.

  • Is er een klik tussen de coach en coachee (degene die wordt gecoacht)? Het is heel belangrijk dat je de coach waarmee je gaat werken vertrouwt.
  • Wat is het doel van de coaching? Anders gezegd: wat is de coachvraag?
  • Is coaching wel de beste manier om het gewenste doel te bereiken?
  • Wat is waarschijnlijk de meest effectieve aanpak in het traject?
  • Wat zijn de kosten voor een dergelijk traject?

De coachvraag

Voor een eerste ontmoeting met de coach aan ‘de coachee’ voor-gesteld om een Intakeformulier en de Mentale Thermometer in te vullen. In het Intakeformulier wordt gevraagd vooraf goed na te denken over de coachvraag. De Mentale Thermometer is een korte vragenlijst waarmee wordt getracht een beeld te krijgen van hoe je vandaag de dag in je vel zit.

De kosten voor een coach-traject

Na het intakegesprek stuur ik een voorstel met de prijs van het traject. Daarna volgt een serie van één of meerdere ‘interventies’. Dit kunnen face-to-face gesprekken zijn of gesprekken via een videoverbinding, telefonisch of online zijn; per email.

De evaluatie van het coach-traject

Het coaching-traject wordt afgerond met een evaluatie van het traject. De opdrachtgever en de coach willen namelijk weten wat het effect van het traject is geweest. Een simpel evaluatie-formulier is daarvoor niet toereikend. Om echt te weten wat het traject heeft opgeleverd is het raadzaam een begin- en eind-meting te doen.

Leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching helpt de cliënt bij het zich bewust worden van gedrag en gewoonten met als doel het bereiken van een gezondere leefstijl.

Loopbaancoaching

jou je passie te (her) ontdekken, omdat werken vanuit passie het meeste werkgeluk genereert en doen waar je goed in bent je een hogere marktwaarde oplevert. Daarnaast helpen zij je de gewenste baan of andere loopbaan te realiseren.

Teamcoaching

Het succes van de organisatie wordt bepaald door het functioneren van het team waarbinnen de medewerkers functioneren. Teamcoaching helpt de dynamiek van het team te verbeteren, maar ook het individueel functioneren van de leden van het team.

Life coaching

Life coaching gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over zowel werk, relaties, gezondheid, financiën als zingeving. Samen met de coach zoek je welke dilemma’s er zijn en hoe die op te lossen zijn.

Stress coaching

In de huidige samenleving wordt er steeds meer van ons mensen verwacht. Dit vereist een hogere weerstand tegen stressvolle situaties. Stress coaching helpt je bij het versterken van je copingstijl, waardoor je steeds beter bestand bent tegen stress.

Mental coaching

Mental coaching gaat over onderzoek naar- en begrip van de mentale conditionering die je gedrag aanstuurt. Door beter zicht te krijgen op je eigen kwaliteiten en persoonlijkheid ben je in staat om steeds betere beslissingen te nemen en groeit je zelfvertrouwen.

Ray blok: “Ik ben via mijn werk in contact gekomen met Ida, ik had toen best wel wat overgewicht en zat op de rand van obesitas ik woog 102 kg en had een bmi van 30,5. Ook zat ik niet helemaal lekker in mijn vel. Na een kennismakingsgesprek hebben wij besproken wat ik zou willen bereiken. Met behulp van een geweldig goeie app, suikerarm dieet en een trainingsprogramma ben ik gekomen waar ik nu ben. Een gezonder en evenwichtiger leven mijn gewicht is 87 kg en mijn buikomvang is afgenomen met 15 cm en een BMI van 26. Ik ben wat gewicht en BMI aan gaat, op een gezond niveau”